Päähakijan sähköinen allekirjoitus onnistui
Sopimus katsotaan allekirjoitetuksi, kun molempien hakijoiden allekirjoitukset ovat onnistuneet.